Cashflow inzicht is King

Cashflow inzicht is King

‘Cash is King’

Er wordt vaak gezegd ’Cash is King’, waarmee wordt bedoeld dat het belangrijk is om geld op de bank te hebben. Maar is dat wel zo? Vaak duidt het aanhouden van cash op slecht ondernemerschap. Immers, cash genereert geen rendement, helemaal niet bij de huidige negatieve rente. Maar cash is met name king in slechte tijden.

Warren Buffett, de bekendste investeerder ter wereld, had per eind maart 2021 met zijn fonds 137 Miljard US dollar aan cash (in staatsobligaties ofwel treasury bonds). Hij zei hierover: “We really want to be prepared for anything. We never want to be dependent, not only on the kindness of strangers, but the kindness of friends.” […] “Those treasury bills are paying us virtually nothing. They’re a terrible investment over time, but they are the one thing that when opportunity arises, [we can use] to pay for those opportunities. The rest of the world may have stopped.”.

Dus cash is belangrijk als reserve in tijden van crisis, wanneer er moeilijk aan cash te komen is én om snel op kansrijke investeringen in te spelen.

‘Cash is King’ verwijst ook naar het belang van voldoende cash (liquiditeit) om je bedrijf te runnen. Je hebt cash nodig om op tijd aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan lastig zijn in het laagseizoen, of in de maand mei als het vakantiegeld wordt uitgekeerd. Inzicht in je cashflow is daarbij van belang.

Cashflow betekenis

Cashflow (NL: kasstromen) is simpel gezegd het verschil tussen inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen. Als cash belangrijk is, dan is inzicht in cashflow dat ook.

Ook een bank die een lening verstrekt, is geïnteresseerd in de cashflow van een bedrijf en niet zozeer in de winst. De leningnemer moet immers in staat zijn de rente en aflossing te betalen en dat kan alleen als de cashflow positief is. Cashflow is dus iets anders dan winst. Winst is het verschil tussen inkomsten en kosten. Omdat je met boekhoudregels inkomsten en kosten kunt sturen, is een andere bekende uitspraak: ‘Profit is an Opinion, Cash is a Fact’.

Cashflow berekenen

Om te weten of je genoeg geld hebt in de toekomst, kun je een cashflow forecast (NL: begroting) opstellen. In formulevorm: banksaldo beginperiode + inkomende geldstromen periode -/- uitgaande geldstromen periode = banksaldo einde periode.

Het opstellen van zo’n forecast is vaak lastiger dan het lijkt: Omzet is een inkomende geldstroom, echter pas wanneer de klant daadwerkelijk betaalt. En door de klant betaalde BTW moet ook weer aan de belastingdienst betaald worden. Kosten zijn uitgaande geldstromen, echter pas wanneer je de rekening betaalt. Maar er zijn ook ontvangsten en betalingen buiten de normale exploitatie, zoals de aflossing van een lening. Daarnaast gaat het om toekomstige stromen, welke geschat moeten worden. Je hebt dus een goede prognose nodig.

Kennis van de business en financiële kennis zijn beide nodig om een cashflow forecast te maken waar je beslissingen op kunt baseren.

Beslissingen

Een cashflow forecast gebruik je om (investerings)beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld: kan ik een extra machine kopen? Zijn er betalingen die ik moet uitstellen om een positief banksaldo te behouden? De praktijk leert echter, dat een cashflow forecast vaak niet uitkomt. Dit kan liggen aan het model, maar ook aan het feit dat zaken nu eenmaal anders uitpakken dan ingeschat. Bijvoorbeeld een klant met onvoorziene cash problemen die een maand later betaalt. Conservatief begroten is verstandig, maar vergeet niet de actuele in- en uitgaven te vergelijken met de forecast. Dit zorgt voor een beter model. Begrijpen dat de cashflow forecast een inschatting is en begrip over de verschillende uitkomsten (scenario’s) is van essentieel belang om beslissingen te baseren op de forecast.

Tools

Een cashflow forecast moet regelmatig bijgehouden worden, omdat de realiteit de prognose inhaalt. Daarom ben je er niet met een eenmalige exercitie.

Er zijn verschillende geautomatiseerde tools om een cashflow forecast te maken. Een wat kleiner bedrijf kan veelal uit de voeten met een handig opgezette spreadsheet.

Cashflow verbeteren

Inzicht in je cashflow helpt bij het verbeteren van je cashflow. Er zijn diverse mogelijkheden om een negatieve cashflow te verbeteren, zoals:

Uitgaande geldstroom:

  • Verlengen betalingstermijn crediteuren (binnen de wettelijke grenzen)
  • Minder/geen dividend/winst uitkeren
  • Afspraken met schuldeisers aanpassen
  • Verhogen omloopsnelheid voorraad: minder cash vastleggen in voorraad

Inkomende geldstroom:

  • Aanpassen factureringsschema bij verkoop: een betaling vooraf te vragen of termijnen naar voren te halen
  • Kredietbeperking: dit betreft een opslag op de factuur aan je klant, welke vervalt als zij op tijd betalen
  • Factoring: dit betreft het verkopen van je vorderingen, waardoor je direct over de cash kan beschikken
  • Debiteurenbeheer: snel opvolgen van klanten die te laat betalen
  • Betalingstermijn klanten verkorten

Het is belangrijk om de hele organisatie te betrekken, omdat veel afdelingen kunnen bijdragen. Sales kan bijvoorbeeld een voordelig factureringsschema onderhandelen. Inkoop kan langere betaaltermijnen afspreken, of sturen op een kleinere voorraad. De verbeteringen zijn niet alleen een kwestie van timing: de vrijgekomen cash kan weer ingezet worden voor andere activiteiten. Bij positieve cashflow kun je ook denken aan het sneller betalen van je leveranciers tegen een korting, hetgeen weer extra rendement geeft.

Cashflow statement

Nog even ter verduidelijking: een cashflow forecast is iets anders dan een cashflow statement.

Een cashflow statement (kasstroomoverzicht) is naast de balans en de verlies- en winstrekening het derde belangrijke financiële overzicht in de jaarrekening. Het overzicht verklaart de toe- of afname van de kaspositie gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Dit statement kijkt terug in de tijd en geeft dus geen inschatting van de toekomst.

Cashflow wordt ook wel eens gedefinieerd als winst plus afschrijvingen. Dit is af te lezen uit een jaarrekening en wordt in financiële analyses gebruikt. Echter, als cash inzicht het doel is, dan is deze definitie niet van belang.

Samenvatting

Cashflow is het verschil tussen inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen. Inzicht in cashflow is van essentieel belang. Het vergt enige kennis en tijd om een goede cashflow forecast op te zetten en bij te houden. Maar dan ben je wel in staat betere (investerings)beslissingen te nemen.

Contact

Ebitwise B.V.

Raamplein 1

1016 XK Amsterdam

KvK: 81485999

BTW: NL862112175B01

tel: +31 (0) 20 21 01 747

© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE
EBITWISE B.V.
© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE
EBITWISE B.V.
© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE

Download de Ebitwise brochure

Zet de stap naar financial peace of mind. Onze brochure vind je een gedetailleerd inzicht in onze unieke aanpak.