Duurzaam Investeren: Wat is het en hoe beïnvloedt het de financiële ruimte

Duurzaam Investeren: Wat is het en hoe beïnvloedt het de financiële ruimte

Het toegenomen bewustzijn over de impact van menselijke activiteiten op het milieu heeft nieuwe soorten investeerders ertoe aangezet om sociale en groene clausules in hun investeringsovereenkomsten op te nemen. Duurzaam investeren heeft recentelijk wereldwijd een vlucht genomen, versneld door de dreigingen die klimaatverandering vormt voor financiële stabiliteit. Dit komt niet als een verrassing, gezien de toenemende belangrijkheid van klimaatfactoren in de sociale en economische sferen. Dergelijke onderwerpen worden steeds urgenter voor de samenleving, waardoor een verschuiving in paradigma wordt opgeroepen. De verschuiving heeft verschillende partijen betrokken, van individuen tot bedrijven en overheden, resulterend in de inzet van grotere hoeveelheden kapitaal naar duurzame projecten.

Waarom VC’s?

Vaak verantwoordelijk voor het revolutioneren van de financiële ruimte, hebben durfkapitalisten de wereld de afgelopen decennia gevormd. Onder de verschillende vormen van financiering heeft VC zich bewezen als de meest geschikte wanneer het gaat om het stimuleren van duurzame investeringen, vanwege de kenmerken ervan. Ten eerste delen VC’s vaak dezelfde timing als groene projecten met lange vastzetperiodes die overeenkomen met de behoefte van start-ups om investeringen voor een langere oprichtingsperiode veilig te stellen. Ten tweede voorzien VC-fondsen start-ups van technische kennis, industrierelaties en managementvaardigheden. Al deze factoren spelen een sleutelrol, vooral in zo’n ontwikkelende markt, in het in staat stellen van duurzame bedrijven om baanbrekende wetenschap te commercialiseren, het aantrekkelijker te maken voor belanghebbenden, en de innovatie te bereiken die nodig is om hun langetermijnoplossingen te realiseren, pleitend voor milieuvriendelijke en sociale voordelen.

Typen van Duurzame Investeringen

De nieuwe golf van duurzame investeringen richt zich op het herkennen van Milieu, Sociale en Bestuurlijke (ESG) factoren als economische factoren, in een poging om markten te hervormen en tastbare steun te bieden aan het milieu. CSR (corporate social responsibility) wordt vervangen door ESG-factoren die gegevens omvatten over uitstoot, diversiteit, bestuursvrijheid en informatie over de toeleveringsketen. Volgens een recente studie van Aspire: “Durfkapitalen die deze vereisten toepassen baseren hun investeringsbeslissingen in start-ups niet op winst, eigendom, schaalbaarheid of uitbreiding, maar eerder op het overwegen van milieugerelateerde, maatschappelijke en bestuursgerelateerde (ESG) factoren, allemaal van invloed op de bedrijfsvoetafdruk”. Afhankelijk van het belang van de specifieke factor waarop de investeerder zich het meest richt bij het analyseren van financieringsbeslissingen, heeft een studie van Aspire verschillende soorten groen investeren onderscheiden.

ESG-Investeren

Het type ESG-investeren verwijst naar een praktijk waarin het financiële resultaat nog steeds het hoofddoel is voor een bedrijf, maar het komt met de integratie van ESG-factoren die worden gebruikt om de traditionele financiële analyse te verbeteren door potentiële risico’s en kansen te identificeren buiten technische waarderingen. E staat voor hoe efficiënt het bedrijf zijn middelen beheert en zorgt voor het milieu. S staat voor hoe goed het klanten, werknemers en lager personeel waardeert en respecteert. Ten slotte betreft G de bestuursstructuur en hoe goed het bedrijf wordt geleid. Dit eerste type investeren combineert standaard due diligence-procedures met analyses gericht op het beoordelen hoe en in welke mate het bedrijf zowel de samenleving als het milieu ten goede komt.

Sociaal Verantwoord Investeren

Sociaal Verantwoord Investeren (SRI) is een type investeren dat de concepten geïntroduceerd door de ESG een beetje verder duwt. Specifiek is een van de belangrijkste kenmerken het zorgvuldig zeven van verschillende soorten investeringen om ze te selecteren op basis van vooraf gedefinieerde ethische benchmarks. Dit type investeerder benadrukt het belang van investeren in bedrijven die zich richten op het respecteren van duurzame doelen en bijdragen aan het milieubewuster maken van de samenleving.

Impact Investeren

Impact of thematisch investeren is een type investeren dat zich richt op investeringen waardoor bedrijven een positieve impact op de wereld realiseren. Dit specifieke type investeerder is een subset van het SRI-spectrum. Het belangrijkste verschil ligt in het feit dat deze bedrijven zoeken naar specifieke, opzettelijke resultaatgerichtheid, vertalend in de constante poging om voordelen te bieden aan gemarginaliseerde groepen en te streven naar innovaties die duurzame oplossingen creëren voor een gelijkwaardigere samenleving. Voorbijgaand aan de simplistische onderscheiding tussen positieve en negatieve bedrijven, zoekt Impact investeren naar bedrijven die in staat zijn rendement te behalen door middel van missies of doelstellingen die de planeet op de eerste plaats zetten.

Een nadere blik op de cijfers

Duurzame investeringen hebben de laatste tijd veel aandacht getrokken. Steeds meer startups richten hun inspanningen op duurzamere doelen om investeerders aan te trekken die voldoen aan het ESG-type investeren. In Europa heeft volgens een recent rapport van Dealroom de investering in de groene sector vorig jaar $8 miljard overtroffen en is het momenteel de snelst groeiende startup-verticaal van het continent. Bovendien bedroegen in de eerste drie kwartalen van 2021 alleen al de investeringen van duurzaamheids-VC’s in klimaatgerelateerde start-ups recordhoogten van ongeveer $31 miljard, 30% hoger dan in 2020. Ondanks de heterogeniteit van de duurzame industrie, is de sector die de hoogste bedragen aan geld heeft aangetrokken de EV (elektrische voertuigen), dankzij de disruptieve implicaties voor infrastructuur, mobiliteit en industriële technologieën. Volgens de Global Sustainable Investment Review 2020, een tweejaarlijks rapport gepubliceerd door de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), bedroegen de totale duurzame investeringsactiva in de vijf belangrijkste mondiale markten (Europa, VS, Canada, Japan en Australazië) aan het begin van 2020 USD $35,3 biljoen, een aanzienlijke sprong van 55% ten opzichte van 2016.

Deugdzame Voorbeelden in Nederland

Historische pionier van groene revoluties, Nederland is het thuisland van veel Venture Capitals die zich richten op duurzame investeringen. Hier zijn enkele het vermelden waard, volgens de Ecosummit van Berlijn 2022:

DOEN Foundation

Een van Europa’s belangrijkste en meest actieve VC’s, zowel in directe als in fondsinvesteringen. DOEN’s portfolio omvat We Share Solar, Bleeve, Black Bear, Taxi Electric en Qurrent.

Ticketgrootte: 225K – 550K

Eneco Ventures

De meest innovatieve nutsbedrijf in Nederland, werkt aan de transformatie naar slimme groene nutsvoorzieningen. In juli 2015 kondigde Eneco Innovation & Ventures aan, een nieuw bedrijf met een durfkapitaalfonds van €100 miljoen, gevestigd in Rotterdam, met in hun portefeuille bedrijven zoals Quby, Peeeks, Lichtblick, energieanalyse-startup Onzo, virtuele krachtcentrale-operator Next Kraftwerke, online verkoper en installateur van verwarmingssystemen Thermondo en EV slim oplaadbevorderaar Greenflux.

Ticketgrootte: 1M – 4.2M

SET Ventures

Een in Amsterdam gevestigde smart green VC, opgericht in 2007, investeert in technologiebedrijven die zich in een vroeg groeistadium bevinden en een duurzame impact hebben op het toekomstige energiegebruik. In 2019 kondigde de VC de eerste sluiting van SET Fund III aan op €75 miljoen en heeft nu €100 miljoen aan beheerd vermogen (AUM).

Ticketgrootte: 1.25M – 5M

Icos Capital

Een in Rotterdam gevestigde cleantech VC, volledig gericht op startups in een vroeg stadium. Hun portefeuille omvat Greenclouds en Dutch Rainmaker, die lucht omzetten in water door het combineren van wind-, water- en koeltechnologie.

Ticketgrootte: 1.3M – 18M

Shell Ventures

De VC van het Nederlandse olie- en gasbedrijf Shell, is bijzonder actief in hernieuwbare energie en corporate venturing met de ambitie om over te stappen naar een nieuwe energiebusiness die kan samenwerken met startups die wereldwijd willen groeien en sterk willen opschalen.

Ticketgrootte: 330K – 26M

Hoe ziet de toekomst eruit?

Ondanks de veelbelovende vooruitzichten en verhelderende voorbeelden, investeren de meeste financiële bedrijven nog steeds massaal in de fossiele brandstofsector, wat de moeilijkheden voor de toekomst benadrukt.

De Business and Sustainable Development Commission heeft echter geschat dat marktkansen in groene sectoren zoals voedsel en landbouw, steden, energie en gezondheid, oplopen tot $12 biljoen.

Deze projectie creëert een enorme reikwijdte voor VC-fondsen om te investeren in bedrijven die klimaatverandering willen aanpakken met schone en innovatieve technologieën.

Door te investeren in projecten die voldoen aan de SDG’s, kunnen durfkapitalisten de winstgevendheid verhogen en bijdragen aan de duurzaamheid van de planeet, helpen bij het beëindigen van armoede, het milieu beschermen en de levensomstandigheden wereldwijd verbeteren.

Duurzaam VC is een nieuwe vorm van investeren die voor het eerst winstgevendheid combineert met factoren zoals ethiek, governance, genderdynamiek, filantropie en een toewijding aan het herstel en de verbetering van de planeet.

Als een manier van vooruitgang vertegenwoordigt het ook een maatstaf waarmee naar het verleden kan worden gekeken. In tegenstelling tot eerdere industriële revoluties, waarbij ethiek en balans werden verwaarloosd ten gunste van technologie en vooruitgang, benadrukt duurzaam investeren het belang van het creëren van een bewuste evolutie, zowel in middelen als in uitkomsten.

Een bedrijfsmodel dat zichzelf moeilijke vragen stelt voordat het elke nieuwe stap voorwaarts neemt, en zo de weg vrijmaakt voor een overeenkomst tussen winst en duurzaamheid, zou de paradigmaverschuiving kunnen vertegenwoordigen die de wereld op dit moment dringend nodig heeft.

Contact

Ebitwise B.V.

Raamplein 1

1016 XK Amsterdam

KvK: 81485999

BTW: NL862112175B01

tel: +31 (0) 20 21 01 747

© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE
EBITWISE B.V.
© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE
EBITWISE B.V.
© Copyright 2023, All Rights Reserved by EBITWISE

Download de Ebitwise brochure

Zet de stap naar financial peace of mind. Onze brochure vind je een gedetailleerd inzicht in onze unieke aanpak.